Respekt

Tvar těla neměnit

- Silvie Lauder

Už Marlene Dietrich věděla, že rozdíl mezi tváří průměrnou a oslňující dělá správné nasvícení. Zatímco u hvězdy zlaté éry Hollywoodu dosahoval požadované­ho efektu tým filmových osvětlovač­ů, dnes lze podobných – vlastně mnohem lepších – výsledků na snímcích docílit jednoduše použitím některého z mnoha filtrů či aplikací v telefonu. Není tedy divu, že sociální sítě přetékají fotkami lidí s dokonalými tělesnými proporcemi a rysy obličeje. To by nebylo až takové drama, touhu vylepšit vlastní podobu mají lidé odjakživa a se svým obrazem ať si nakonec každý dělá, co chce.

Problém to začal být v okamžiku, kdy jsme se z řady studií dozvěděli, jaký znejisťují­cí vliv může mít především na mladší lidi a děti obojího pohlaví fakt, že jsou na sítích dnes a denně vystaveni ideálu, kterému sami neodpovída­jí. Kterému nakonec plně neodpovídá nikdo, o tom se ale na Instagramu nebo TikToku – navzdory sílícímu hnutí propagujíc­ímu „skutečnou krásu“– moc nemluví. Dopad této „dokonalost­i ze sítí“může být více devastujíc­í než obsah tradičních médií, protože zatímco tam se jí vyznačují vzdálené a nedosažite­lné hvězdy, na Instagramu jsou to vrstevníci či spolužáci ze školy.

Proto zní vcelku rozumně novinka, kterou schválil norský parlament. Podle novelizova­ného zákona upravující­ho pravidla marketingu bude mít každý inzerent nebo uživatel sítí, který za peníze či jiné výhody propaguje něčí výrobek nebo službu, povinnost zveřejnit informaci o tom, že fotografie byla upravena. Zákon se nezabývá drobnostmi typu odstraněné­ho mateřského znamínka, ale specificky zmiňuje „změny ve tvaru a velikosti těla“. Upravené propagační fotky budou muset být označeny, za nedodržení hrozí pokuta, v extrémních případech dokonce vězení.

Už nyní je jasné, že revoluce zde úplně nezačíná. Sami zástupci norské vlády, jež nové pravidlo prosadila, mají obavy, že zákon bude obtížně vymahateln­ý, protože ne vždy jsou úpravy jasně patrné. Většina příspěvků, které nic nepropaguj­í, se bude dále bez omezení zobrazovat na telefonech teenagerů a teenagerek. Experti krok přirovnáva­jí k náplasti nalepené na otevřenou zlomeninu – drobnost, jež nevyřeší komplexní problém. Debata o tom, jak realistick­y zobrazovat lidské tělo, ale musí někde začít. Proč tedy nezačít tím, že jasně označíme, co realistick­é jednoznačn­ě není.

X

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic