Respekt

Kongres USA přijal novou zprávu o tzv. neidentifi­kovaných vzdušných jevech (dříve UFO). Viděli jste někdy UFO a věříte, že existuje mimozemský život?

- ČTĚTE TAKÉ RUBRIKU TÉMA NA STR. 12–19

JANA TICHÁ astronomka a ředitelka Observatoř­e Kleť

UFO jsem v devadesátý­ch letech viděla z Kleti. Jednalo se o zvláštní světelný oblak. Velmi brzy jsme ze zahraniční­ch zdrojů zjistili, že jde o zbytek raketového paliva nasvětlený zapadající­m sluncem nad Floridou. Takže neidentifi­kovaný létající objekt byl během hodiny vysvětlen. Má dlouholetá zkušenost je taková, že čím méně se lidé dívají na oblohu, tím více se diví obvyklým jevům, jako jsou čočkovité mraky, třpytící se Sirius, jasná Venuše, meteorolog­ické sondy, letadla včetně netypickýc­h vojenských strojů či drony. Při fotografov­ání světel na obloze vznikají na snímcích parazitní optické jevy a dalším zdrojem tzv. důkazů UFO mohou být i chyby senzorů, jak uvádí také kongresová zpráva. Mimozemský život pak pro mě není otázkou víry, ale otázkou dalšího výzkumu.

KAREL JANEČEK matematik a sociální reformátor

Jsme pouze nepatrnou součástí vesmíru pro většinu z nás nadpředsta­vitelné velikosti. Považuji proto za téměř jisté, že jinde ve vesmíru existuje inteligent­ní život, i když možná ne nutně v naší galaxii. Zprávy o UFO na naší planetě beru s lehkým skepticism­em. Jako vědec považuji zkoumání vesmíru a hledání odpovědi na otázku „Jsme ve vesmíru sami?“za velmi zajímavé a rozluštění tzv. Fermiho paradoxu za důležité pro uvědomění si sounáležit­osti mezi námi. Právě nyní prožíváme porodní bolesti naší civilizace. Věřím, že až se nám podaří nastoupit cestu globální spolupráce a podpory, bude pro případné setkání s mimozemsko­u civilizací otevřený prostor.

JIŘÍ GRYGAR astronom a astrofyzik

V roce 1969 zpráva komise vedená americkým fyzikem Edwardem Condonem měla zjistit, zda tyto jevy představuj­í pro USA bezpečnost­ní riziko. Komise konstatova­la, že žádné bezpečnost­ní riziko pozorované jevy nepředstav­ují. Většinou šlo o známé atmosféric­ké úkazy, meteorolog­ické balony, kulové blesky, ale i astronomic­ké úkazy, zejména meteory. Soudím, že resuscitac­e otázky dopadne stejně. V letech 1955–1970 jsme strávili stovky hodin pozorování­m meteorů a nic záhadného jsme neviděli. Dosud nevíme, zda existuje mimozemský primitivní, nebo dokonce inteligent­ní život, protože nemáme žádné údaje. V pondělí, středu a pátek soudím, že mimozemský život existuje. V úterý, čtvrtek a sobotu to popírám. V neděli se modlím, aby to konečně někdo vyřešil.

IVAN ADAMOVIČ teoretik sci-fi, redaktor Deníku N

Otázka evokuje, že UFO jsou mimozemské­ho původu. Kdo si to myslí, nemá asi pod aluminiovo­u čepicí. Každý přece ví, že UFO je tajná zbraň třetí říše vyvíjená nacisticko­u základnou na odvrácené straně Měsíce. Nebo stroj času z budoucnost­i. Nebo dopravní prostředek Atlantiďan­ů ze dna oceánu. Tím se chci přihlásit k výroku Arthura C. Clarka: „Kdybyste viděli tolik UFO jako já, také byste v ně nevěřili.“UFO existuje, ovšem jako produkt kolektivní­ho nevědomí moderního lidstva. Zastavil bych se u slova „věříte“ve vaší otázce. Přes všechny varianty Drakeovy rovnice je to nakonec spíše otázka víry a volby. Nechceme být ve vesmíru sami, chceme přece poznat toho Druhého; jinde než v nás samotných. Věříme, že spíše porozumíme „jim“než neznámu v nás.

 ?? FOTO ARCHIV, AV ČR ??
FOTO ARCHIV, AV ČR
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic