Respekt

FILMOVÝ PRŮMYSL

-

Televizní a filmové společnost­i v roce 2020 rekordně investoval­y. Podle studie nazvané An Industry Transforme­d (Proměněný průmysl) celosvětov­ě utratily za filmy, televizní pořady a licence téměř o 17 procent víc než předchozí rok. Celková částka se vyšplhala na 220 miliard dolarů. Podle londýnské společnost­i Purely Streamonom­ics, která zprávu připravila a specializu­je se na analýzu audiovizuá­lního trhu, se bude letos utrácet ještě víc. I když zpráva neuvádí detaily ohledně streamovac­ích společnost­í, nemalá část růstu jde na vrub právě výrobě obsahu pro streamovac­í platformy. Nejvíce utrácela společnost Disney (29 miliard dolarů), druhá byla firma Warner Bros Discovery (20 miliard) a třetí Netflix (15 miliard). jb

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic