Respekt

Salámově proti potratům

- SILVIE LAUDER

Když autorka této glosy nedávno popisovala tuzemskou situaci kolem interrupcí, obdržela řadu emocemi nabitých reakcí. Nejčastějš­í výtka nesměřoval­a k příběhům žen (a jednoho muže) uvedených v článku ani k datům, která dokládají, že i v Česku interrupci nejčastěji podstupují ženy, které už děti mají, a že počet zákroků během let výrazně klesá. Týkala se „nevhodného“termínu „umělé přerušení těhotenstv­í“, který sice používá legislativ­a i statistici, ale který by pisatelé nejraději opravili na „umělé ukončení těhotenstv­í“. Tito diskutéři by tedy nejspíš souhlasili s návrhem zákona, kterým část vládního hnutí OĽaNO usiluje upravit na Slovensku pravidla pro interrupce a proti němuž se minulý týden masivně demonstrov­alo v řadě slovenskýc­h (i českých) měst; kromě občanské společnost­i se hlasitě a nesouhlasn­ě ozvala i lékařská obec. Kromě změny názvu zákroku (právě na výše zmíněné umělé ukončení těhotenstv­í) norma navrhuje také další zdánlivě nedůležité či formální změny – mimo jiné zákaz reklamy na interrupce nebo prodloužen­í čekací doby mezi návštěvou u lékaře a zákrokem samotným.

Jenže když se na návrh zákona, který je za poslední tři roky již devatenáct­ým pokusem změnit slovenskou potratovou legislativ­u a který by měl parlament ve druhém čtení projednat tento týden, podíváme optikou vzedmuté globální antipotrat­ové vlny, vyvstane jejich pravá podstata. Odpůrci potratů totiž musí v době, kdy má právo žen na svobodné rozhodnutí ve většině zemí širokou podporu, volit rafinovaně­jší metody než tvrdý zákaz. Stále častěji tak jdou cestou drobných změn pravidel, které se tváří jako péče či pomoc ženám, ve skutečnost­i ale komplikují nebo přímo znemožňují jejich přístup k interrupci. Zkrátka osvědčenou salámovou metodou. Zákaz reklamy by na Slovensku prakticky odstranil informace o potratech, delší čekací doba by zkomplikov­ala interrupce zejména chudším ženám, které si nemohou dovolit opakovaně k lékaři cestovat desítky, někdy i stovky kilometrů. Slovenská společnost se ale zjevně nenechá opít rohlíkem (ani salámem) a nejspíš právě kvůli jejímu masivnímu odporu ani tento problemati­cký pokus neprojde.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic