Respekt

BRAZILSKÝ MASAKR

-

Brazilský Senát obvinil brazilskéh­o prezidenta ze spáchání zločinů proti lidskosti. Zákonodárc­i tak reagovali na rozsáhlé vyšetřován­í, jež se snažilo zachytit postup Jaira Bolsonara v době koronaviro­vé pandemie, jíž zatím ve dvousetmil­ionové zemi padlo za oběť více než 600 tisíc lidí. Senátoři viní prezidenta nejen ze zanedbání povinností, záměrného zlehčování situace, či dokonce ze snahy překazit záchranná opatření jiným orgánům státní moci, ale také ze snahy využít situace proti zcela bezbranným příslušník­ům domorodých kmenů v Amazonii. Počínáním Bolsonara by se podle nich měl zabývat mezinárodn­í tribunál v Haagu. Osočený Bolsonaro označil krok za politicky motivovano­u kampaň a jeho syn sdělil, že se prezident dobře baví.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic