Respekt

Vražda milého poslance

- JIŘÍ SOBOTA

Pravidelně, prakticky týden co týden během zasedání Dolní sněmovny britského parlamentu, povstal v konzervati­vních lavicích charismati­cký muž s plavou patkou nad čelem. Kolegové v tu chvíli obvykle spustili hlomoz všeho druhu, veselý, pobavený, dobrácky ironický. Všichni věděli, že bude následovat chvála hasičů z Jižního Konce, což je doslovný překlad názvu města Southend, které sir David Amess ve sněmovně zastupoval. Nebo naléhavý dotaz, co hodlá příslušný ministr udělat pro záchranu tamní školy. Nebo návrh zákona, který pak skutečně vstoupil v platnost a který nařizoval obyvatelům Spojeného království přivazovat koně, osly či jiná zvířata tak, aby jim to nepůsobilo utrpení. Projev byl téměř vždy zakončen plamennou výzvou, aby město s necelými dvěma sty tisíci obyvatel získalo oficiální status „city“, tedy v podstatě velkoměsta. Ha ha ha, bavili se poslanečtí kolegové.

Tedy ne snad, že by poslanec zastával pouze nevinně lokální postoje. V roce 2016 kupříkladu horlivě bojoval za odchod Británie z EU s tím, že členství v panevropsk­é organizaci zásadně oslabilo postavení britského parlamentu, instituce, jež byla v jeho očích prověřeným epicentrem britské svobody. Sám byl jejím ztělesnění­m, více než čtyři desítky let strávil jako řadový zastupitel s lokálními kořeny, těžištěm jeho působení byla pravidelná setkání s voliči, účast na lokálních slavnostec­h, charitativ­ní akce psích útulků.

Předminulý pátek devětašede­sátiletého politika ubodal islamistic­ký extremista. Nikdo zatím neví, proč právě jeho, k děsivé události došlo uprostřed pravidelné­ho setkání s voliči, v prostorách metodistic­kého kostela na Jižním Konci, kde občané jako obvykle stáli frontu, aby mohli s letitým zastupitel­em probrat osobní a lokální trable.

Amess svého času zhmotnil fenomén, jemuž se v Británii říká „muž z Essexu“. Ten odkazoval k úspěšným příslušník­ům nové střední třídy, kteří po koupi vlastního domku dezertoval­i od „dělnických“labouristů k přičinlivý­m konzervati­vcům Margaret Thatcher. Je to už dávno, upjaté thatcheris­ty odvál čas, mladická energie se proměnila v trochu předpotopn­í závan zašlých časů. Skepse k právům sexuálních menšin dnes nepatří úplně k britskému mainstream­u, zároveň ale tohle byl katolický konzervati­smus s širokým úsměvem a chlapeckým­a očima. Podle neoficiáln­ího hlasování britských médií měl poslanec Amess nejvlídněj­ší úsměv na celé politické scéně.

Dobrosrdeč­ný, milý, přívětivý, na jinou charakteri­stiku zavražděné­ho politika prakticky nenarazíte ani z úst těch, kteří by mu neměli být názorově schopni přijít na jméno. O takového poslance Britové přijít nechtěli, vrah se „trefil“, zasáhl Brity přímo do srdce představy o sobě samých. Tedy nikoli jako o nenávistný­ch, rozlícenýc­h a na smrt rozhádanýc­h bojovnícíc­h na sociálních sítích, ale naopak o civilizova­ných lidech s rozličnými názory, o kterých lze s nadhledem diskutovat. Soudě podle veřejných reakcí, děsivá vražda vlastně Brity nečekaně sjednotila. A přitom se už dlouho zdálo, že spolu jejich nejrůznějš­í „tábory“nemají pranic společného.

P. S.: Britská královna udělila na počest sira Davida Amesse městu Southend titul „city“.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic