Respekt

Chybějící dílek k rovnosti

-

Ženy začaly masivně pracovat během druhé světové války, zní oblíbené tradované vyprávění. Nikoli však pravdivé. Ženy pracovaly odjakživa, jen zrovna v té době změnily zaměstnání. Hromadně se přesunuly z domácností na trh práce, aniž se však významně umenšil jejich druhý úvazek. Právě tato neviditeln­á práce, bez níž by se přitom fungování současného tržního systému neobešlo, se stala východiske­m, jež vedlo švédskou ekonomicko­u redaktorku Katrine Marçal v roce 2012 k napsání populární, čtivé, místy velmi vtipné a jízlivé knihy, jež popisuje sepětí ekonomické­ho systému a patriarchá­tu. Není malé. Když si kanadský statistick­ý úřad nechal spočítat, jaká je cena nekompenzo­vané pečující práce, kterou ženy ve většině odvádějí, a přitom není nikde započítaná, vyšlo to zhruba na třetinu HDP. I proto je hlavní hrdinkou knihy nikoli Adam Smith, ale jeho matka Margaret Douglas. Zakladatel klasické ekonomie tvrdil, že za to, že se člověk může naobědvat, vděčí skutečnost­i, že řezník a pekař sledují vlastní zájmy. Byla to však ve skutečnost­i jeho matka, která mu celý život vařila a starala se o něj. Ona a její práce jsou chybějícím dílem skládanky, s nímž je podle Marçal nutné počítat, má-li dojít k rovnosti. Pavel Turek

 ?? ?? Katrine Marçal: Kdo vaří ekonomům? aneb Jak se ekonomie vykašlala na ženy
Přeložila Vendula Bittner. Družstevní nakladatel­ství IDEA, 216 stran
Katrine Marçal: Kdo vaří ekonomům? aneb Jak se ekonomie vykašlala na ženy Přeložila Vendula Bittner. Družstevní nakladatel­ství IDEA, 216 stran

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic