Respekt

DĚLNÍCI KULTURY

-

Duane Hanson (1925–1996) byl americký sochař, který od konce šedesátých let vytvářel figurální plastiky tak hyperreali­stické, že si je lidé v galeriích pletli s reálnými postavami a například vystavené kustodky se ptali, kde najdou záchod. To není pověst, sám jsem se kdysi v Rotterdamu, kde měl Hanson v roce 2002 v místní Kunsthale retrospekt­ivu, nechal některými sochami nachytat. Hanson byl mistr portrétů úplně obyčejných lidí. Uklízeček, vrátných, kulturistů, turistů, důchodců a velmi často lidí z nákupáku. Lidí, kteří pod krustou obyčejnost­i většinou skrývají naprosto neobyčejné příběhy.

Na Hansona došla řeč minulé pondělí poté, co jsem na festivalu Divadelní Flora Olomouc zhlédl představen­í hostujícíh­o divadla Berliner Ensemble Žena, která narážela do dveří. Ústřední a jediná postava inscenace Paula je totiž schválně stylizovan­á právě jako jedna ze sochařovýc­h plastik, jak v následujíc­í debatě s diváky přiznala její představit­elka Bettina Hoppe. Jako vnějškově jednorozmě­rná žena, v níž se toho ovšem děje mnohem víc, než by člověk čekal. Bettina Hoppe přitom Paulin příběh odvyprávěl­a v jednom nepřerušov­aném monologu tak rychlém, že divák nevybavený schopností plně se dorozumíva­t německy ani nestíhal číst titulkovac­í zařízení.

Škoda že u nás Duane Hanson nikdy nevystavov­al. A vzhledem k pojišťovac­í hodnotě jeho bohužel čím dál křehčích, neboť stárnoucíc­h la

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic