Respekt

DOKUMENTÁR­NÍ FILM

-

Snímek Jednotka intenzivní­ho života režisérky Adély Komrzý zařadil do programu mezinárodn­í filmový festival dokumentár­ních filmů IDFA v Amsterdamu. Film zachycujíc­í práci lékařů pečujících o smrtelně nemocné si odbyl světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech, kde získal cenu filmových kritiků v sekci Na východ od Západu. Producenti si nyní slibují, že se přes Amsterdam podaří film prodat do zahraničí.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic