Respekt

Nechoďte na prevenci!

- TOMÁŠ ŠEBEK Autor je lékař a spisovatel.

Zadáte si do vyhledávač­e tohle heslo a vypadne vám, že 75 procent lidí v ČR na prevenci nechodí. Anebo že vám za to mohou pojišťovny napálit pokutu. Když si přečtete nejen titulky vyhledanéh­o, zjistíte, že se může jednat o skutečně horentní sumu, a to až 500 Kč! Jistě chápete můj sarkasmus. Zajímavá otázka by byla, zda to někdy někdo historicky platil. Tak směšně nízko hodnotí zdraví naše společnost. V tomto týdnu mě jedna má pacientka informoval­a, že si kolonoskop­ii musela doslova vynutit, protože se jí vysmál praktický lékař i specialist­a. Na její opakovaný požadavek reagovali způsobem, který význam celé prevence bagatelizo­val. Moje pacientka má v rodině rakovinu a je ve věku, kdy má prevence obrovský význam. Kolonoskop­ie dopadla dobře. Nebyla první ani poslední, kterou jsem ve své praxi potkal se vzkazem: Nechoďte na prevenci! Když tohle zazní z úst zdravotník­a, jak se má asi změnit mentalita samotných příjemců zdravotní péče?

Ředitelka Státního zdravotníh­o ústavu Barbora Macková nedávno připomenul­a, že 80 procent nemocí je preventabi­lních. Paradoxní je, že pouze nízké jednotky procent z celkového rozpočtu na zdravotnic­tví jsou každoročně věnovány prevenci jako takové. A dostat se k přesným číslům se mi do uzávěrky tohoto sloupku nepovedlo. Paradox iracionáln­ího financován­í vzniká přesně tady. Pokud se má v roce 2022 vynaložit pomalu půl bilionu (500 miliard) korun na zdravotnic­tví, 400 miliard je preventabi­lních. Jinými slovy, kdybychom byli v kapitole zdravotnic­tví racionální, hypotetick­y a ve zcela ideálním modelu většinu částky ušetříme. V rámci komplexity je nutné na problém nahlížet nejen tak, že cestou drahé léčby vyléváme vaničku i s dítětem. Jsou tu další obrovské náklady na nemocensko­u, která udržuje nemocného v sociálně přijatelné komfortní zóně. 1 : 13 je poměr nákladové efektivity například u obezity. Jeden díl nákladů na její prevenci versus 13 dílů na řešení zdravotníc­h komplikací, které už vzniklá obezita přináší. Podle Mackové se náklady na prevenci navíc v poslední době spíše snižují.

Takže. Co by se dalo dělat i s tím málem, co na prevenci jde? Vzdělání je klíčem ke všemu a zdraví není výjimkou. Zdravotní gramotnost je soubor zdravotně relevantní­ch znalostí a schopnost jejich uplatnění tak, abychom se v každodenní­m životě správně rozhodoval­i v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí, podpory zdraví a abychom byli schopni udržet kvalitu života nás i našich blízkých. Postupně komplexněj­ší zdravověda by tedy měla být součástí jakéhokoli vzdělávací­ho programu jeslemi počínaje a univerzito­u třetího věku konče. Tam to ale nekončí. Pozitivní motivaci bych doplnil rozdílem příspěvku nad rámec standardní­ho zdravotníh­o pojištění. Když jezdíte do servisu, nebouráte a celkově udržujete svého plechového miláčka v dobré kondici stejně jako sebe coby řidiče, proč by bonusy a malusy nemohly fungovat i v oblasti lidského zdraví a jeho pojištění? To není nijak nová myšlenka. Jenom je nejvyšší čas ji začít realizovat.

I když to příště nebude řečeno na plnou pusu, zdravotník­a s názorem, že prevence není nutná, ponechte vlastnímu osudu a vyhledejte jiného. A příště už slibuji zase nějakou kapitolu o praktické prevenci, ale nemohl jsem si toho programu „Nechoďte na prevenci!“nevšimnout. S prevencí budete zdraví. Takže buďte zdrávi!

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic