Respekt

1970 (TOMASZ WOLSKI)

-

Polský režisér rekonstruu­je pomocí loutek a archivních záznamů události z prosince 1970, kdy v komunistic­kém Polsku lidé protestova­li a stávkovali kvůli zdražení masa a základních surovin. Reakce vedení byla tvrdá.

Ústřední linku tvoří záznamy telefonick­ých hovorů vládnoucí garnitury na pomezí absurdního dramatu a černé grotesky.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic