Respekt

RETROSPEKT­IVA SUSAN SONTAG

-

Šedivý proud vlasů na čele v havraní černi. Americká spisovatel­ka, publicistk­a, teoretička fotografie, režisérka, obhájkyně lidských práv a ženské emancipace Susan Sontag byla okamžitě rozpoznate­lná. Stejně okamžitě rozpoznate­lné bylo její myšlení. Její text Poznámky o fenoménu camp z roku 1964 je dodnes citovaný jako stěžejní práce o popkultuře. V českém překladu vyšly její esejistick­é knihy O fotografii, Ve znamení Saturna či S bolestí druhých před očima. Sekce „Susan Sontag: Filmování je výsada“ji představí jako režisérku.

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic