CYKELHJELM MED BØLGEEFFEK­T

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

“Den stør­ste nyhed si­den kul­fi­ber” skrev Trek i pres­se­ma­te­ri­a­let og ved­ha­ef­te­de nog­le dif­fu­se bil­le­der af et un­der­ligt, bøl­get ma­te­ri­a­le. Vi hå­be­de ae­r­ligt talt på et nyt stel – fx frem­stil­let af det sag­noms­pund­ne ma­te­ri­a­le gra­fen, der la­en­ge er ble­vet spå­et at vil­le re­vo­lu­tio­ne­re cy­ke­lin­du­stri­en.

Vi fik en hjelm. El­ler ret­te­re fle­re hjel­me. Wa­veCel kal­der Trek det bøl­ge­de net, der

lig­ger un­der skal­len i de­res nye se­rie af hjel­me. Net­tet tryk­kes sam­men, bø­jer sig og stra­ek­ker sig ved et styrt og skul­le så­le­des ab­sor­be­re og af­bø­de langt me­re kraft end en tra­di­tio­nel hjelm.

Wa­veCel-ma­te­ri­a­let øger va­eg­ten med 53 gram. Det er ind­til vi­de­re at fin­de i fi­re hjel­me: en al­l­ro­und-, en MTB-, en pend­ler- og en ae­ro­hjelm. Pri­ser­ne spa­en­der fra 1.199 til 1.999 kr.

Bon­tra­ger XXX er nav­net på den ae­ro­dy­na­mi­ske mo­del til ra­ce­ren. Specter er

Bon­tra­ger all ro­und­hjel­men, der kan bru­ges til det he­le.

Pend­ler­hjel­men Ch­ar­ge har re­flek­ser og plads til hjelm­mon­te­ret lyg­te.

Bla­ze-hjel­men med be­slag til ka­me­ra er ta­enkt til mo­un­tain­bi­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.