VAEN KROPPEN TIL VARMEN

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Fortvivl ik­ke, hvis årets før­ste rig­tig var­me tra­e­nings­tur fø­les uli­de­lig, for kroppen vaen­ner sig hur­tigt til at ar­bej­de i he­den. Al­le­re­de ef­ter 3-4 da­ge i varmen er kroppen be­gyndt at til­pas­se sig. Du bli­ver bed­re til at sve­de, og blod­ma­eng­den sti­ger, så blo­det bed­re kan le­ve­re af­køling og trans­por­te­re ilt ud til mus­k­ler­ne. Skru lidt ned for tra­e­nin­gens hård­hed, ind­til du er ak­kli­ma­ti­se­ret – det kan ta­ge et par uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.