NY FREE I RETRODESIG­N

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

I år er det 15 år si­den, at Ni­ke lan­ce­re­de si­ne umå­de­lig po­pu­la­e­re Free-sko. Det fejres med en ny ud­ga­ve, der har få­et for­kor­tel­sen RN ha­ef­tet på sig. De to bog­sta­ver står for “run” og in­di­ke­rer, at sko­e­nes mel­lem­sål er lidt fa­ste­re og der­med la­vet til at lø­be i – om­end det ik­ke li­ge­frem er no­gen ma­eng­de­tra­e­ner.

Over­de­len er mini­ma­li­stisk og so­k­ke­ag­tig og er holdt i ti­dens retrodesig­n. Free RN kom­mer i to ver­sio­ner, 3.0 med strik­ket Flyk­nit-over­del og den lidt me­re pol­stre­de 5.0. De ko­ster hen­holds­vis 1.049 kr. og 899 kr.

Free RN 5.0 har 6 mm drop og me­re støt­te i over­de­len. Free RN 3.0 har et 4 mm drop og en smi­dig over­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.