TA­ENK LANGSIGTET

Aktiv Træning (Denmark) - - LØBEØKONOM­I -

Lø­beø­ko­no­mi­en for­bed­res over tid, og det er der­for en god idé at ta­en­ke langsigtet, når du vil ar­bej­de med den. Ide­elt set bør du de­le din sa­e­son op, så du star­ter den i ef­ter­å­ret og over vin­te­r­en og har fo­kus på styr­ke­tra­e­ning og på at lø­be langt og of­te. Ef­ter 3 må­ne­der skif­ter du fo­kus og be­gyn­der at tra­e­ne sprint- og bak­ke­tra­e­ning, in­den du i for­å­ret be­gyn­der at lø­be fle­re og la­en­ge­re in­ter­val­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.