RIBS

– hol­der bak­te­ri­er­ne va­ek

Aktiv Træning (Denmark) - - BAER -

Den­ne nor­di­ske klas­si­ker, der va­ri­e­rer far­ve­ma­es­sigt fra na­er­mest gen­nem­sig­tig til mør­ke­rød, em­mer af sund­hed. Ud over at va­e­re ri­ge på E- og C-vi­ta­min in­de­hol­der ribs og­så blod­tryks­sa­en­ken­de ka­li­um og kost­fi­bre, der gav­ner din for­dø­jel­se.

Der­u­d­over in­de­hol­der de saft­fyld­te ribs stof­fer som fla­vo­noi­der og tan­ni­ner, der i un­der­sø­gel­ser har vist sig at ha­ve an­ti­bak­te­ri­el­le egen­ska­ber. Ribs draeber sim­pelt­hen on­de bak­te­ri­er som E. co­li, sal­mo­nel­la og li­ste­ria.

Det gør med an­dre ord ribs til det per­fek­te til­be­hør til som­me­rens gril­l­ret­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.