TYTTEBAER

– fore­byg­ger di­a­be­tes

Aktiv Træning (Denmark) - - BAER -

Vi ken­der dem ty­pisk for­kla­edt som syl­te­tøj til vild­t­ret­ter. Men de små, syr­li­ge tyttebaer, der vok­ser vildt i klit­plan­ta­ger og nå­lesko­ve i det me­ste af Skan­di­navi­en, kan dog me­get an­det end det. På Lund Uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge har man te­stet tyt­te­ba­ers ev­ne til at kon­trol­le­re va­eg­ten hos mus. Her vi­ste det sig, at de mus, der fik en fed kost med tyttebaer til, ik­ke tog me­re på end de mus, der fik en fedt­fat­tig kost. De små, kug­ler­un­de, la­krø­de baer kun­ne dog me­re end at hol­de mu­se­nes va­egt ne­de. De mus, der fik tyttebaer, hav­de nem­lig og­så bå­de la­ve­re ko­leste­rol­tal og la­ve­re blod­suk­ker end de mus, der spi­ste en fed kost uden tyttebaer. Tyttebaer er med an­dre ord sa­er­de­les vel­eg­ne­de til at fore­byg­ge di­a­be­tes.

For­sker­ne for­søg­te sig og­så med an­dre baer, men ef­fek­ten kun­ne slet ik­ke må­le sig. Man me­ner, de go­de re­sul­ta­ter skyl­des tyt­te­ba­er­rets hø­je ind­hold af an­tioxi­dan­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.