TRAEN DIG OP

Aktiv Træning (Denmark) - - OCR-LØB -

Hvis du har am­bi­tio­ner om at kla­re al­le for­hin­drin­ger­ne i et OCR-løb, så skal du tra­e­ne så al­si­digt som mu­ligt. En god lø­be­form gør det ik­ke ale­ne, for du bli­ver ud­for­dret på bå­de styr­ke, kon­di­tion, ud­hol­den­hed og balance. Det er ik­ke uden grund, at man­ge cros­sfit­te­re er vil­de med for­hin­drings­lø­be­ne, for de man­ge af­veks­len­de ud­for­drin­ger og det sto­re styr­ke­e­le­ment i kon­kur­ren­cer­ne min­der me­get me­re om cros­sfit end om tra­di­tio­nelt løb.

Så ud over at lø­be (ger­ne trail­løb) bør du alt­så og­så sør­ge for at kom­me for­bi styr­ke­lo­ka­let. Traen fler­led­sø­vel­ser som squat, død­løft og skul­der­pres, og hav og­så fo­kus på at øge din grebs­styr­ke, fx med far­mer’s walk og di­ver­se øvelser i pull-up-ba­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.