Fak­tor 30 be­skyt­ter dob­belt så godt som fak­tor 15

Aktiv Træning (Denmark) - - SOLBRAENDT -

En solcre­me med fak­tor 15 be­skyt­ter dig mod 93 pct. af so­lens uv-strå­ler, mens fak­tor 30 be­skyt­ter dig mod 97 pct. af dem. Du hen­ter alt­så ik­ke me­get me­re ved at for­dob­le sol­fak­to­ren, så smør nok på, da sol­fak­to­ren fal­der mar­kant, hvis du bru­ger for lidt. Du skal bru­ge en hånd­fuld solcre­me til en hel krop. Bru­ger du fx fak­tor 15, men smø­rer du kun en fjer­de­del på, en­der du ca. på fak­tor 2, og så er du kun be­skyt­tet mod 50 pct. af strå­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.