Du kan sag­tens bli­ve skoldet un­der en pa­ra­sol

Aktiv Træning (Denmark) - - SOLBRAENDT -

Som ud­gangs­punkt fun­ge­rer en pa­ra­sol som en ud­ma­er­ket af­ska­er­mer for so­len. Du kan dog ik­ke reg­ne med 100 pct. be­skyt­tel­se, da pa­ra­sol­len kun stop­per de di­rek­te strå­ler, og ik­ke de strå­ler, der bli­ver re­flek­te­ret i over­fla­der som fx vand el­ler sand. Des­u­den kom­mer det an på, hvor stor pa­ra­sol­len er, hvor højt op­pe den står, og om den daekker din krop fuld­sta­en­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.