Hu­den har en na­tur­lig sol­fak­tor

Aktiv Træning (Denmark) - - SOLBRAENDT -

Jo mør­ke­re du er fra na­tu­rens si­de, jo hø­je­re er din na­tur­li­ge sol­fak­tor. Det sam­me ga­el­der, hvis du har ta­get far­ve fra so­len. Først på som­me­ren er du der­for ty­pisk me­re føl­som over for so­lens strå­ler, end du er sidst på som­me­ren, men så har du sam­ti­dig ud­sat dig selv for en solska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.