Mør­ke og ly­se per­so­ner har sam­me ri­si­ko for at bli­ve solbraendt

Aktiv Træning (Denmark) - - SOLBRAENDT -

Ge­ne­relt kan al­le bli­ve solskol­de­de, men vi er al­le langt­fra li­ge føl­som­me over for so­len. Er du fx me­get lys i hu­den og/el­ler rød­hå­ret, har du min­dre af pig­men­tet mela­nin, som er det pig­ment, der gør hu­den brun. Jo me­re mela­nin du har fra na­tu­rens si­de, jo bed­re be­skyt­tet er du.

Ri­si­ko­en for at bli­ve for­bra­endt er størst, hvis du har ...

– lyst el­ler rødt hår – lys hud – blå el­ler grøn­ne øj­ne – freg­ner og/el­ler skøn­heds­plet­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.