Du kan sag­tens spa­re D-vi­ta­min op i kroppen

Aktiv Træning (Denmark) - - SOLBRAENDT -

Du kan ik­ke dan­ne me­re D-vi­ta­min, end du har brug for, ved at ste­ge i so­len i ti­me­vis. Tva­er­ti­mod stop­per hu­den med at pro­du­ce­re D-vi­ta­min, når den har su­get til­stra­ek­ke­ligt med uvb-strå­ler til at op­fyl­de dit be­hov, hvil­ken den i som­mer­hal­vå­ret gør ef­ter ca. 15 mi­nut­ter. Det ene­ste, du får ud af at op­hol­de dig la­en­ge i so­len, er alt­så en solska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.