En­kel, men god

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

ASI­CS CAPSLEEVE

Pris: 300 kr. Hvad: Tra­e­nings-T-shirt med mes­hryg og re­fleks­de­tal­jer.

Asi­cs’ enk­le tra­e­nings-tee gør det ik­ke sva­e­re­re, end det er. Me­ter­va­ren er en blød og let po­ly­e­ster, der fø­les be­ha­ge­lig mod hu­den og by­der på en høj ånd­bar­hed. Selv un­der højin­ten­se in­ter­val­ler i cen­te­ret blev den ik­ke tung og våd. Ven­ti­la­tio­nen af­hja­el­pes af en ele­gant mes­hryg, der vir­ke­lig la­der kroppen ån­de, samt af den dej­lig åb­ne hals.

Pas­for­men er god med en fin la­eng­de på trøj­en, der gør, at den ik­ke kry­ber op. AEr­mer­ne er kor­te og daekker skul­dre og øver­ste del af ar­me­ne, og snit­tet er se­mi­ta­et uden no­gen stram­men, så be­va­e­gel­ses­fri­he­den er tip­top. Lidt ri­ge­ligt stof un­der ar­me­ne, og den po­ser lidt på smalskul­dre­de at­le­ter, men det er en de­tal­je, der ik­ke øde­la­eg­ger bil­le­det af en en­kel, lidt ano­nym, men ab­so­lut vel­fun­ge­ren­de T-shirt.

KONKLUSION: En al­si­dig tra­e­nings-T-shirt, der im­po­ne­rer med sit go­de snit og sin hø­je ånd­bar­hed. An­ven­de­lig til bå­de lø­be­tu­re i som­mer­vej­ret og højin­tens fit­ness.

God ånd­bar­hed.

Po­ser lidt un­der ar­me­ne.

Ryg­gen er la­vet af en me­get åben mesh, der la­der hu­den ån­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.