CLIF BAR PEANUT & BANANA

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 22 kr. (12 stk. for 169 kr.) Hvad: Ener­gibar med pe­a­nut­but­ter. 262 kcal, 37 g kul­hy­drat, 10 g pro­te­in og 7,3 g fedt.

Ba­ren fra Clif Bar er et sym­pa­tisk be­kendt­skab, for den sma­ger mildt og ven­ligt, lig­ger godt i maven og ma­et­ter for­trin­ligt. En stor del af hem­me­lig­he­den er det sto­re ind­hold af nød­der, gryn og tør­ret frugt, der re­sul­te­rer i en na­tur­ligt la­ek­ker smag og sør­ger for en ho­mo­gen blan­ding af sun­de fedt­stof­fer og lang­som­me pro­te­i­ner.

Har du brug for et lyn­hur­tigt skud ener­gi, er ge­ler et bed­re valg, men på mo­un­tain­bi­ke­tu­ren el­ler an­dre lang­va­ri­ge tra­e­nings­pas er det her­ligt med en bar, der min­der om et re­elt må­l­tid mad. Her sco­rer Clif-ba­ren højt og hø­ster der­for og­så en vel­fortjent stjer­ne­regn.

KONKLUSION: En sa­er­de­les vels­ma­gen­de bar, der ma­et­ter ufor­lig­ne­ligt. Kom­mer i en stri­be la­e­kre smags­va­ri­an­ter.

Go­de in­gre­di­en­ser og god ener­gi­sam­men­sa­et­ning.

Man­ge fi­bre kan va­e­re hår­de ved maven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.