Hvor­dan bli­ver jeg havsvøm­mer?

Jeg vil ger­ne i gang med at dyr­ke havsvøm­ning nu, mens vej­ret rig­tig eg­ner sig til det. Har I nog­le go­de be­gyn­der­tips?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Havsvøm­ning er su­per af­veks­ling for al­le dem, der plø­jer ba­ne ef­ter ba­ne i svøm­me­hal­len. Det kra­e­ver tra­e­ning at bli­ve en god havsvøm­mer, da for­hol­de­ne er no­get an­der­le­des end i svøm­me­hal­len. Dels er van­det langt me­re uro­ligt, og dels er det no­get sva­e­re­re at ori­en­te­re sig. En god idé er at fin­de en mak­ker, du kan svøm­me med. Svøm al­tid ta­et på ky­sten, og start et sted uden for me­get bøl­ge­gang. Og så er det el­lers ba­re at ny­de det vå­de ele­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.