Er det rig­tigt, at kol­de kar­to­f­ler er sun­de­re end var­me?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Fak­tisk er kar­to­f­ler (på trods af de­res blak­ke­de ry) sun­de, uan­set om de er var­me el­ler kol­de. De er for­holds­vis kal­o­ri­e­fat­ti­ge i for­hold til ris og pas­ta, og de ma­et­ter ret godt, sam­ti­dig med at du får en hel del C-vi­ta­min. Hvis du vil gø­re kar­to­f­ler­ne end­nu sun­de­re, kan du, som du selv er in­de på, kø­le dem ned, når de er kogt, for så om­dan­nes no­get af sti­vel­sen til så­kaldt re­si­stent sti­vel­se. Re­si­stent sti­vel­se kli­strer sam­men, så du får end­nu fa­er­re kal­o­ri­er ud af kol­de kar­to­f­ler. Sam­ti­dig sti­ger blod­suk­ke­ret lang­somt, så du fø­ler dig ma­et la­en­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.