Hvor­for skal jeg tør­re cy­kelka­e­den af, li­ge ef­ter at jeg har gi­vet den olie?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Det er in­der­si­den af ka­e­dens led, der har brug for smø­ring, så den til­pas­ser sig kas­set­te og klin­ge op­ti­malt.

Til gen­ga­eld vil en fed­tet yder­si­de blot fungere som en mag­net for skidt og sand, hvil­ket for­rin­ger gearskif­tet og sli­der unø­digt på bå­de ka­e­de, kas­set­te og klin­ger. Når du tør­rer ka­e­den af, fjer­ner du det over­flø­di­ge yder­lag uden at ram­me den vig­ti­ge smø­ring af led­denes in­der­si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.