Hvor er det mest po­pu­la­ert at tra­e­ne?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Selv­om in­ter­es­sen for fit­nes­stra­e­ning i cen­tre­ne er bul­dret frem, så er na­tu­ren sta­dig det hyp­pig­ste svar, når man spør­ger dan­ske mo­tio­ni­ster om, hvor de tra­e­ner. Det ga­el­der i øv­rigt i 17 ud af 28 eu­ro­pa­ei­ske lan­de, vi­ser en un­der­sø­gel­se.

Kil­de: Eu­ro­ba­ro­me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.