EUROPAEERE ELSKER HALVMARATO­N

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Snart ly­der start­skud­det til det mest pre­sti­ge­fyld­te løb på skan­di­na­visk grund, Co­pen­ha­gen Half. Lø­bet til­tra­ek­ker 25.000 lø­be­re og un­der­s­te­ger, at halvmarato­n sta­dig er en me­get po­pu­la­er di­stan­ce. Po­pu­la­ri­te­ten er dog vi­gen­de, vi­ser en ny ka­em­pe un­der­sø­gel­se af vo­res lø­be­va­ner ver­den over la­vet af lø­be­a­na­ly­se­in­sti­tut­tet RunRepe­at.com.

An­tal­let af halv­ma­ra­ton­lø­be­re i ver­den top­pe­de i 2014 med 2,9 MIO. del­ta­ge­re. I 2018 var tal­let fal­det til 2,1 MIO.

Halvmarato­n er den NAESTPOPUL­AERESTE DI­STAN­CE i ver­den. Før­ste­plad­sen går til 5-km’eren, mens 10-km’eren ta­ger tred­je­plad­sen. Ma­ra­ton er den fjer­depo­pu­la­e­re­ste di­stan­ce.

Den gen­nem­snit­li­ge tid på halvmarato­n er 1:53 for maend og 2:10 for kvinder. I 1986 var den hen­holds­vis 1:28 og 1:32.

Den hur­tig­ste na­tion på halvmarato­n er RUSLAND. Rus­ser­ne bru­ger i gen­nem­snit 1:45:11 på de 21,1 km. Til sam­men­lig­ning bru­ger dan­sker­ne 1:58:08 og er den 12.-hur­tig­ste na­tion.

De hur­tig­ste på halvmarato­n er de 20-29åri­ge.

FRANSKMAEN­DENE OG TJEKKERNE er gla­dest for halvmarato­n. Her er na­e­sten 60 % af de løb, de del­ta­ger i, halv­ma­ra­ton­løb.

Halvmarato­n er i det he­le ta­get den POPULAERES­TE DI­STAN­CE BLANDT EUROPAEERN­E. Nor­da­me­ri­ka­ner­ne fo­re­tra­ek­ker 5 km, mens asi­a­ter­ne har 10 km som fa­vo­rit­di­stan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.