NY BOOST TIL BYLØB

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

PRIS 1.100 kr.

LAES VO­RES ANMELDELSE AF SKO­EN PÅ SI­DE 67

MELLEMSÅL

Den helt ny Boost HD er en fa­ste­re og me­re sta­bil ver­sion af Boost-skum­met. Sta­ck­høj­den er på 18 mm., og drop­pet på 8 mm., hvil­ket og­så gav­ner sta­bi­li­te­ten.

OVERDELEN

En nyt ma­te­ri­a­le kal­det Adapt Knit. Den er åben om­kring ta­e­er­ne for ven­ti­la­tion og ta­et­te­re og med me­re hold over midt­fo­den.

YDER­SÅL

En ny­ud­vik­let yder­sål i Con­ti­nen­tal-gum­mi. Små dup­per skul­le gi­ve et su­ve­ra­ent greb på al­le hår­de un­der­lag.

Adidas har fejret sto­re tri­um­fer med si­ne Boost-så­ler, der er at fin­de i alt fra lø­be­sko til hver­dags­sne­a­kers. Nu er ty­sker­ne på vej med en ny ver­sion af det re­vo­lu­tio­ne­ren­de be­st­sel­ler­ma­te­ri­a­le. Boost HD hed­der det, og det er at fin­de i den helt nye Pul­se­boost HD. Sko­en er en ‘ga­de­ra­cer’ ud­vik­let til de man­ge ret­nings­skift og ac­ce­le­ra­tio­ner, løb i by­en by­der på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.