DNA-TEST NAEPPE EN LØS­NING

Aktiv Træning (Denmark) - - STYRKE -

Der fin­des fir­ma­er, som på bag­grund af en gen­test ha­ev­der at kun­ne af­gø­re, om du er low el­ler high re­spon­der, og som på ba­sis af din DNA-sam­men­sa­et­ning rå­d­gi­ver dig til, hvor­dan du bør tra­e­ne. Iføl­ge uvil­di­ge eks­per­ter skal du dog va­e­re på­pas­se­lig med at ka­ste di­ne pen­ge ef­ter fir­ma­er som dis­se, da der end­nu ik­ke er evi­dens for me­to­den bag prø­ver­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.