DE 5 VIL­DE­STE GRA­VEL­LØB

Aktiv Træning (Denmark) - - CYKELTREND -

DIR­TY KAN­ZA

200 mi­les (320 km) gen­nem ubarm­hjer­ti­ge Fl­int Hills i Kansas, hvor var­me, vind og mas­ser af høj­de­me­ter gør lø­bet til et af de hår­de­ste, du kan fin­de. Hård­hed: 5/5

DIR­TY JUT­LAND

Danmarks før­ste løb til for al­vor at om­fav­ne den ame­ri­kan­ske ver­sion af gra­vel. 220 km fra Klit­møl­ler til Ska­gen ad grus- og kyst­ve­je. Hård­hed: 4/5.

DIR­TY REIVER

200 km ad sko­vve­je på gra­en­sen mel­lem Eng­land og Skot­land og et af Eu­ro­pas stør­ste gra­vel­løb med ca. 1.200 del­ta­ge­re. Hård­hed: 3/5

LAND RUN 100

Et 100-mi­les-gra­vel­løb, der kø­res fra Bob­by Wint­les cy­kel­bu­tik i Stil­lwa­ter. Ud over di­stan­cen og høj­de­me­ter­ne er vej­ret en ufor­ud­si­ge­lig del­ta­ger. Hård­hed: 3/5

BAR­RY-ROU­BAIX

Vist­nok det stør­ste gra­vel­løb i ver­den må­lt på del­ta­ge­ran­tal. 3.500 ryt­te­re ka­ster sig hvert for­år ud på de stø­ve­de ve­je i Mi­chi­gan. Fle­re di­stan­cer. Hård­hed: 2-4/5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.