OVER­DEL

Aktiv Træning (Denmark) - - LØBESKO -

Sko­ens over­del for­bin­der fo­den med mel­lem­så­len. Den af­gør, hvor ta­et sko­en sid­der til fo­den, bi­dra­ger med sta­bi­li­tet og spil­ler en cen­tral rol­le for, hvor kom­forta­bel sko­en er. Overdelen er tra­di­tio­nelt sat sam­men af fle­re for­skel­li­ge stykker stof, der en­ten er sy­et, li­met el­ler svej­set sam­men. De se­ne­re år har vi dog set et par nye tek­no­lo­gi­er, fx en ny knit-tek­no­lo­gi, hvor he­le overdelen er va­e­vet af én lang tråd. Det eli­mi­ne­rer be­ho­vet for sam­lin­ger i sko­en og gi­ver pga. ma­te­ri­a­lets ela­sti­ci­tet et me­get ta­et og so­k­ke­lig­nen­de fit.

En an­den og lidt bil­li­ge­re tek­no­lo­gi er så­kaldt en­gi­ne­e­red mesh, der be­står af få sam­le­de mes­hstyk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.