MELLEMSÅL

Aktiv Træning (Denmark) - - LØBESKO -

Mel­lem­så­len er lø­be­sko­ens hjer­te. Det er den, der da­em­per stø­de­ne fra un­der­la­get, støt­ter dig i lan­ding og af­sa­et og i høj grad be­stem­mer lø­be­op­le­vel­sen. Mens mel­lem­så­len i man­ge år var la­vet af EVA-skum til­sat for­skel­li­ge da­em­pen­de ele­men­ter som gel- el­ler luft­pu­der, går ti­dens trend mod så­ler i ny­ud­vik­le­de ma­te­ri­a­ler, der i hø­je­re grad sen­der ener­gi­en til­ba­ge i af­sa­et­tet (ener­gy re­turn kal­der in­du­stri­en det). For­re­st i den ud­vik­ling går Adidas med sin Boost-sål, men og­så Ni­ke, Re­e­bok, Brooks, Sauco­ny m.fl. har ud­vik­let mel­lem­så­ler med de sam­me kva­li­te­ter som Boost.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.