INDLAEGSSÅ­L

Aktiv Træning (Denmark) - - LØBESKO -

Et sid­ste ele­ment i en sko er ind­la­egs­så­len, alt­så den tyn­de bundsål, der lig­ger in­de i sko­en. Den kan fak­tisk på­vir­ke lø­be­op­le­vel­sen ret mar­kant og øge bå­de stød­da­emp­nin­gen og sta­bi­li­te­ten. Du kan kø­be ind­la­egs­så­ler med ek­stra da­emp­ning og støt­te, el­ler du kan få støbt et par spe­ci­elt til di­ne be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.