TJEK, FØR DU KØBER

Aktiv Træning (Denmark) - - NY ‘MAELK’ -

Til­sat kalci­um. Ko­ma­el­ken er en af vo­res vig­tig­ste kil­der til knog­lestyr­ken­de kalci­um. Skal plan­tedrik­ken er­stat­te ma­el­ken, er det der­for vig­tigt, at den er be­ri­get med mi­ne­ra­let.

Fedt. Er fedtind­hol­det højt, be­ty­der det, at du får en mas­se over­flø­di­ge kal­o­ri­er fra drik­ken. Det er ik­ke no­get pro­blem, så la­en­ge du har plads til det i kal­o­ri­e­regn­ska­bet, men el­lers ga­el­der det, at et lavt fedtind­hold er et plus.

Pro­te­in. Ma­elk og an­dre me­je­ri­pro­duk­ter er kil­de til en mas­se pro­te­i­ner. Dis­se er guld va­erd for re­sti­tu­tio­nen ef­ter traening og for ma­et­he­den. Skal plan­tedrik­ken lø­se sam­me op­ga­ve, bør den in­de­hol­de me­re end 3 gram pro­te­in pr. 100 gram.

Kul­hy­drat. Med­min­dre du mo­tio­ne­rer me­get, er det en god idé at hol­de igen med kul­hy­dra­ter­ne. Tjek der­for drik­ken for ind­hol­det af det­te højok­ta­ne na­e­rings­stof, og va­elg helst en drik med højst 5 gram kul­hy­drat pr. 100 gram.

Når du skal kø­be plan­tedrik, er der nog­le in­for­ma­tio­ner, det er va­erd at kig­ge ef­ter på va­re­de­kla­ra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.