FÅ FOD PÅ OMDREJNING­ERNE

Aktiv Træning (Denmark) - - CYKLING -

Et nøg­le­ord i cy­kel­tra­e­ning er ka­den­ce – alt­så hvor hur­tigt tra­e­des pe­da­ler­ne rundt. Ka­den­cen må­les i pe­da­lom­drej­nin­ger pr. mi­nut (RPM). Fx så be­ty­der en ka­den­ce på 80 RPM, at én pe­dal tra­e­des én fuld om­drej­ning 80 gan­ge i mi­nut­tet.

Cyk­ler du med en høj ka­den­ce, er mu­skel­be­last­nin­gen la­ve­re, men kra­vet til din ilt­op­ta­gel­se (kon­di­tion) hø­je­re, og mod­sat gi­ver en lav ka­den­ce høj be­last­ning på mus­k­ler­ne, men skå­ner kredslø­bet. Beg­ge de­les tra­e­nes i in­ter­val­ler­ne her og sik­rer dig en al­si­dig cy­kel­form.

Såvel på tra­e­nings­tu­re som hvis du kø­rer løb, ga­el­der det om at fin­de en ka­den­ce, der mat­cher bå­de din kon­di­tion og din mu­skel­styr­ke. Me­get tra­e­ne­de ryt­te­re sig­ter ef­ter at lig­ge mel­lem 90 og 110 RPM, mens mo­tio­ni­ster fak­tisk of­te ar­bej­der me­re ef­fek­tivt ved en no­get la­ve­re ka­den­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.