ASSOS SPRING FALL GLOVES

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 399 kr.

Hvad: Lang­fin­gret cy­kel­hand­ske til over­gangs­sa­e­so­nen. Ruskind i hånd­fla­den.

Vej­ret er om­skif­te­ligt, når der cy­kel­tra­e­nes her i over­gangs­sa­e­so­nen. De gan­ske tyn­de og sa­er­de­les velsid­den­de cy­kel­hand­sker fra Assos, er der­for en ide­el løs­ning, når fin­gre­ne skal hol­des lu­ne uden at ko­ge over – og i bå­de kol­de­re og var­me­re vejr. Spring Fall Gloves er af­gjort den bedste ef­ter­års­/for­års­hand­ske, vi har kørt med i åre­vis. Mik­set af ma­te­ri­a­ler – stra­ek­bart fi­ber­ma­te­ri­a­le på over­si­den og fuld ruskind i hånd­fla­den sup­ple­ret med tyn­de fle­e­ceki­ler i fin­gre­ne – ska­ber et yderst kom­forta­belt in­de­kli­ma om ‘snit­ter­ne’. Vind­af­vis­nin­gen er for­nem, fit­tet li­ge­så, og der er ta­enkt i scre­en touch­zo­ner på tom­mel­ og pe­ge­fin­ger. Kun et lidt kort skaft tra­ek­ker ned.

KON­KLU­SION: Velsid­den­de og la­ek­ker hand­ske med mar­kant bre­de­re an­ven­del­ses­om­rå­de end for­ven­tet. Dej­lig lun uden at bli­ve for varm.

Fint ma­te­ri­a­le­mi­ks, god pas­form, ånd­bar­hed, over­ra­sken­de slidsta­erk. Ek­stra cm ved hånd­led sav­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.