FUSION WOMENS C3 TRAINING

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 600 kr. Hvad: Tra­e­nings­tights med lom­me.

Fu­sions po­pu­la­e­re C3-tights er i ud­gangs­punk­tet ta­enkt til løb, men så man­ge bru­ger dem til fit­ness, at de drif­ti­ge sja­e­le hos Fusion har ud­nyt­tet si­tu­a­tio­nen til at la­ve et par de­ci­de­re­de fit­nes­stights. Der er dog ik­ke man­ge ting, der ad­skil­ler Training-mo­del­len fra lø­be­ver­sio­nen. Ma­te­ri­a­let er sta­dig det sam­me, blø­de og smi­di­ge C3-po­ly­e­ster. Pas­for­men er sta­dig helt su­ve­ra­en og sid­der til, hvor den skal. De ene­ste for­skel­le, vi har no­te­ret, er, at Fu­sions klas­si­ske si­de­lom­me er ble­vet sort frem for hvid, og der er bre­de­re ela­stik i li­vet. Sidst­na­evn­te fun­ge­rer glim­ren­de, men den snor, der bru­ges til at stram­me tight­se­ne ind med, stram­mer lidt om ma­ven.

KON­KLU­SION: Super velsid­den­de og kom­fortab­le. Sid­der godt un­der al­le slags øvel­ser. Ene­ste lil­le mi­nus er en lidt stram snor i li­vet.

Pas­form og kom­fort og smart lom­me til mo­bi­len.

Snor i li­vet stram­mer lidt om ma­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.