LÅR OG BALLER

Aktiv Træning (Denmark) - - GUIDE -

Split squat traener bal­lens mus­k­ler samt lå­rets for- og bag­si­de. Isa­er bal­lemus­k­ler­ne for­søm­mes, hvis du sid­der me­get ned i da­gens løb, og det kan bl.a. va­e­re år­sa­gen til la­en­des­mer­ter. Split squat-øvel­sen gi­ver dig og­så en glim­ren­de om­gang traening af ba­lan­ce­ev­nen på grund af be­ne­nes pa­ral­lel­le po­si­tion.

Trin 1 Hold hånd­va­eg­te­ne i strak­te ar­me ned langs si­den, og stå med et langt skridts af­stand mel­lem fød­der­ne. Tra­ed ik­ke li­ge frem, men stå med din hof­te­bred­des af­stand mel­lem fød­der­ne, og tra­ed fremad der­fra.

Trin 2 Bøj i for­re­ste knae, og sa­enk krop­pen, så ba­ger­ste knae na­e­sten rø­rer gul­vet. Trin 3 For at kom­me op til strak­te ben igen pres­ser du dig op med det for­re­ste ben. Skift ben ef­ter 10-12 gen­ta­gel­ser.

An­tal: 3 x 10-12 gen­ta­gel­ser.

Tem­po: Brug 2 se­kun­der på at kom­me ned i knae. Stra­ek be­net hur­tigt.

Din for­re­ste fod skal va­e­re i gul­vet he­le ti­den, mens ha­e­len på din ba­ger­ste fod ger­ne må løf­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.