Hvor­dan la­ver jeg øvel­sen hand­stand push-ups kor­rekt?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Hand­stand pus­hups traener over­krop­pen, pri­ma­ert skuldre og tri­ceps, og stil­ler sto­re krav til din ba­lan­ce. De rig­tig hardco­re la­ver øvel­sen frit­stå­en­de, men de fle­ste vil bli­ve ri­ge­ligt ud­for­dret, selv når de ta­ger en va­eg til hja­elp.

Kom op i en hånd­stand op ad va­eg­gen. Sørg for, at ha­e­le­ne rø­rer va­eg­gen, og at ar­me­ne er strak­te.

Bøj i al­bu­er­ne, så de går ud til si­den, og krop­pen be­va­e­ger sig nedad. Kom så langt ned mod gul­vet, du kan, og pres dig så til­ba­ge i strak­te ar­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.