SAESONENS BEDSTE LØ­BE­TRA­E­NING

Aktiv Træning (Denmark) - - NAESTE NUMMER -

Bak­ke­løb er en af de mest ef­fek­ti­ve me­to­der til at løf­te al­le ele­men­ter af din lø­be­form. Vo­res lø­be­eks­per­ter gu­i­der dig med pla­ner, kon­kre­te øvel­ser og de bedste tips til, hvor­dan top­for­men og det kraft­ful­de, spa­endsti­ge løb ven­ter dig na­er­mest bog­sta­ve­ligt for en­den af bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.