HUR­TIG, HUR­TI­GE­RE, HUR­TIGST ...

Ny top­ra­cer­sko fra New Ba­lan­ce med ba­ne­bry­den­de så­l­tek­no­lo­gi skal ta­ge kam­pen op med Ni­kes do­mi­nans.

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Det gav gen­lyd i he­le lø­be­sko­bran­chen, da Ni­ke i 2017 lan­ce­re­de sin me­ga­hy­pe­de su­per­ra­cer­sko Va­por­fly 4% i for­bin­del­se med Bre­aking2pro­jek­tet – et stort an­lagt for­søg på at nå un­der de my­ti­ske 2 ti­mer på ma­ra­ton­di­stan­cen. De 2 ti­mer blev ik­ke slå­et, men med 2:00:25 var det ret ta­et på.

Ni­kes sko var dog ik­ke und­skyld­nin­gen. For med en ba­ne­bry­den­de så­l­tek­no­lo­gi med en ind­lagt kul­fi­ber­pla­de, der sik­rer lø­be­ren ek­stra ener­gi re­tur og sky­der fo­den frem ved hvert skridt, har sko­en i sto­re, uvil­di­ge tests – bl.a. la­vet af New York Ti­mes – vist sig hur­ti­ge­re end no­gen an­den sko. Og nyta­enkt udnyttelse af kul­fi­ber i så­len er nøg­len. Det har den øv­ri­ge lø­be­bran­che ta­get til sig, og nye su­per­let­te ra­cer­sko duk­ker ha­stigt frem på hyl­der­ne. Se­ne­ste ra­cer­sko­bud med kul­fi­ber­pla­de – og et me­get spa­en­den­de af slagsen – er fra New Ba­lan­ce. Fu­elCell 5280 er skabt på da­ta fra NB’s hur­tig­ste prolø­be­re, og så­len har en mul­ti­ret­tet kul­fi­ber­pla­de, der er de­sig­net til at flek­se, når fo­den ram­mer un­der­la­get, for der­na­est at stiv­ne og ‘sky­de’ for­fo­den af­sted i skrid­t­af­sa­et­tet. Mel­lem­så­len i NB’s ny­e­ste re­spon­si­ve er skum, mens den tyn­de over­del er i ul­tra­let HypoK­nit, der støt­ter fo­den de rig­ti­ge ste­der. Fu­elCell 5280 ko­ster 1.700 kr.

new­ba­lan­ce.com

Med den ul­tratyn­de over­del og den pigsko­ag­ti­ge sål sig­na­le­rer sko­en ba­re fart, fart ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.