3,2

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

pro­cent min­dre ri­si­ko for at bli­ve ramt af angst el­ler de­pres­sion in­den for de na­e­ste to år er der, hvis man øger sit dag­li­ge ind­tag af frugt og grønt fra 0 til 8 po­r­tio­ner. Det vi­ser en stor bri­tisk un­der­sø­gel­se. Fak­tisk kan du ved at spi­se me­re frugt og grønt boo­ste dit men­tale hel­bred li­ge så me­get, som en skils­mis­se vil­le tra­ek­ke dig i den an­den ret­ning.

Kil­de: Uni­ver­si­ty of Warwi­ck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.