ALKOHOLFRI­E ØL: SUN­DE ØL FÅR ME­RE SMAG

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Det sker, blandt an­det ved at bryg­ge­ri­er­ne skal ha­ve bed­re mu­lig­hed for at la­ve alkoholfri­e spe­ci­aløl – uden at det går ud over sma­gen, vel at ma­er­ke. Alkoholfri­e øl frem­stil­les of­te ved at fjer­ne al­ko­ho­len ef­ter bryg­nin­gen, hvil­ket gør, at der mi­stes smags­stof­fer un­der­vejs. Det vil et nyt pro­jekt le­det af Tek­no­lo­gisk In­sti­tut nu la­ve om på i sam­ar­bej­de med bl.a. en ra­ek­ke bryg­ge­ri­er og Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et. Må­let er at ud­vik­le tre ty­per af nye vels­ma­gen­de alkoholfri­e øl, der bli­ver me­re ba­e­re­dyg­ti­ge og bil­li­ge­re at pro­du­ce­re.

Kil­de: Tek­no­lo­gisk In­sti­tut

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.