UDSTIL DIN RACER

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Spe­ci­al­byg­get re­ol­sy­stem til­by­der den ul­ti­ma­ti­ve kom­bi­na­tion af cy­ke­l­op­be­va­ring og udstil­ling for pas­sio­ne­re­de cy­ke­le­je­re.

Har du ik­ke ka­el­der, skur el­ler loft, hvor din dy­re, el­ske­de lan­de­vejs­cy­kel el­ler mo­un­tain­bi­ke kan st­u­ves trygt af vej­en, så må den jo med ind i hjem­met. Og hvis du nu sam­ti­dig sy­nes, at cyk­len ba­re er no­get af det smuk­ke­ste og mest li­re­de, man kan fo­re­stil­le sig, ja så kan du jo gø­re en dyd ud af det og for­vand­le den til en (for­hå­bent­lig) in­spi­re­ren­de skul­p­tur og en hyl­dest til din cy­kel­pas­sion. Det hja­el­per fir­ma­et Va­do­li­be­ro dig i hvert fald ger­ne med – mod en mildt sagt kla­ek­ke­lig be­ta­ling – idet de spe­ci­al­byg­ger luk­suri­ø­se hol­de­re, ha­en­ge­re, sta­ti­ver og ja så­gar he­le re­ol­sy­ste­mer til cyk­len, der så­le­des smukt kan pla­ce­res midt i fx din stue. Der kan til­va­el­ges hyl­der, sto­re og små skuf­fer, en el­ler fle­re si­de­re­o­ler og me­get me­re ef­ter be­hov og øn­sker. Og der er be­stemt ka­e­let for al­le de små de­tal­jer. Fx er bøj­le­stan­gen – der er for­met som et over­size­MTB­styr! – en LED­lam­pe, som ta­en­des, sluk­kes og da­em­pes via en tou­ch­sen­sor, og lam­pen ka­ster selv­føl­ge­lig et smukt, blidt lys på din racer, når skum­rin­gen spre­der sig. Re­ol­sy­ste­met Domus her ko­ster cir­ka 34.000 kr. alt ef­ter øn­sker til tra­esort mv. Og regn så li­ge med små 6 ugers le­ve­rings­tid fra Spa­ni­en.

va­do­li­be­ro.com

Bøj­le­stan­gen i bør­stet rust­frit stål er og­så en LED­lam­pe. Du kan få kna­ger og hyl­der ef­ter øn­ske.

Er dit cy­kel­til­be­hør og slid­te grej ik­ke så li­ret, kan det gem­mes af vej­en i skuf­fer.

Cy­kel­hol­de­ren i rust­frit stål kan nø­je til­pas­ses cy­kel­hju­lets bred­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.