BARFODET MARATONTRI­UMF

Abe­be Bikila [Ma­ra­ton]

Aktiv Træning (Denmark) - - TOP-10 -

Ma­ra­ton­lø­be­ren Abe­be Bikila kom med til OL i 1960 på et af­bud. Der var ba­re ét pro­blem: Han hav­de in­gen lø­be­sko! Dem, han in­di­mel­lem tra­e­ne­de i hjem­me i Etio­pi­en, var slidt ned, og der hav­de ik­ke va­e­ret tid til at lø­be et par nye til in­den af­rej­sen til Rom. I da­ge­ne op til det olym­pi­ske ma­ra­ton­løb var Bikila og hans tra­e­ner på jagt ef­ter et par sko, men in­gen ste­der i Rom fandt de no­gen, der pas­se­de ham. Hans fød­der var sim­pelt­hen for lan­ge og smal­le, og fod­pu­der­ne og ha­e­le­ne var li­ge så hår­de som sten. For ik­ke at ri­si­ke­re at få vab­ler valg­te Abe­be Bikila at lø­be med ba­re fød­der. Det var han vant til hjem­me i Ad­dis Abe­ba, så hvor­for skul­le han ik­ke kun­ne gø­re det på de ita­li­en­ske ve­je? ra­e­son­ne­re­de han. Abe­be Bikila vandt OL-guld, som den før­ste far­ve­de afri­ka­ner i hi­sto­ri­en, og sat­te ny ver­dens­re­kord i ti­den 2:15:16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.