VAR DET SNYD?

Khalid Skah [10.000 m]

Aktiv Træning (Denmark) - - TOP-10 -

Da den ma­rok­kan­ske lø­ber Khalid Skah modt­og sin guld­me­dal­je ved OL i Bar­ce­lo­na i 1992, ske­te det un­der højlyd­te buhråb fra pu­bli­kum, som men­te, at han var kom­met uha­e­der­ligt til sej­ren på 10.000 m. I den kon­tro­ver­si­el­le fi­na­le lå Skah i front sam­men med ke­ny­a­ne­ren Ri­chard Ch­e­li­mo, da de ind­hen­te­de Ska­hs lands­mand Ham­mou Boutay­eb, som lå na­est­sidst. Men i ste­det for at gi­ve plads til de før­en­de så man de na­e­ste om­gan­ge, hvor­dan Boutay­eb skif­te­vis for­søg­te at pa­ce Skah frem og ge­ne­re Ch­e­li­mo. Det lig­ne­de en be­vidst sam­men­sva­er­gel­se, hvor de to ma­rok­ka­ne­re gjor­de alt for at smadre ke­ny­a­ne­rens løb. Løb­sof­fi­ci­als så, hvad der fo­re­gik, og en af dem for­søg­te end­da kor­por­ligt at hol­de Boutay­eb til­ba­ge, uden held. Det end­te med, at Skah spur­te­de i mål som vin­der. Han blev straks diskva­li­fi­ce­ret, men be­slut­nin­gen blev om­gjort ef­ter ma­rok­kan­ske pro­te­ster.

Khalid Skah (i mid­ten) be­dy­re­de, at han ik­ke vid­ste, hvad ‘fjol­set’ Bou­tey­eb hav­de haft gang i. Diskva­li­fi­ka­tio­nen blev truk­ket til­ba­ge, og Skah fik sin guld­me­dal­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.